ΓΙΑΤΙ Η «ΣΤΑΥΡΩΣΗ» ΑΡΓΕΙ ΝΑ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΕΙ;

 

ΓΙΑΤΙ Η «ΣΤΑΥΡΩΣΗ»ΑΡΓΕΙ ΝΑ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΕΙ;

Η προοδευτική αποκάλυψη της εικόνας της Λυτρώσεως.

                

 Του καθηγητή Αριστείδη Πανώτη

                                                     stavrosi1

       Το ιστορικό γεγονός της Σταυρώσεως του Ιησού Χριστού, απετέλεσε κορυφαία αλήθεια της Καινής Διαθήκης και μετά της Αναστάσεως αποτελεί τη τελείωση της απολυτρωτικής αποστολής Του. Όσοι θέλησαν να αμφισβητήσουν τη σωστική αποστολή του Κυρίου   αρχικά την ενέπλεξαν μὲ τη Μεσσιανική προσδοκία των Ιουδαϊζόντων (Εβιωνισμός) ή «κατά την εαυτών δόκηση» απέρριψαν την ανθρώπινη παρουσία του (Δοκιτισμός), ή ακόμη και βέβηλα τη μυθολόγησαν «με την απάτη των ιδεών του παρελθόντος» (Γνωστικισμός), ή και τέλος πολέμησαν τη «Μονογενή» σχέση του με το Θεό Πατέρα ( Αρειανισμός). (more…)

Loading