ΤΟ ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΗΣ ΠΑΝΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΝΟΤΗΤΟΣ

Μία αναστήλωση της «Ετοιμασίας του Θρόνου»

ΤΟ ΣΥΜΒΟΛΟ   ΤΗΣ   ΠΑΝΟΡΘΟΔΟΞΟΥ   ΕΝΟΤΗΤΟΣ

Του Αριστείδη Πανώτη.

 

1

Η πρώτη αποκαλυπτική «Ετοιμασία του Θρόνου» στο θριαμευτικό τόξο της Λιβεριανής Μείζονος Βασιλικής της Θεοτόκου

Μαρίας στη Ρώμη..

 

 

             Στα μέσα του 20ου αιώνα η έννοια της Ορθοδοξίας παρέμεινε μόνον ένα όνομα αμυντικής κυρίως διαστολής προς τους ετερόδοξους. Όμως όσοι πιστοί είδαν καθαρότερα τα σημάδια των καιρών αντελήφθηκαν πως η Εκκλησία τους δεν μπορεί να είναι ένα απλό τυποποιημένο θρησκευτικό καθίδρυμα σε «καταστολή» και να επαναλαμβάνει για τα υπαρκτά και απειλούντα την ενότητά της προβλήματά το του Αρχιμήδη : Μή μου τους κύκλους τάραττε». Κατά την ορθόδοξη πίστη η Εκκλησία   κυβερνάται από το Άγιο Πνεύμα και επομένως κατέχει όλη εκείνη τη δύναμη της αιωνιότητας για να εκφραστεί δυναμικά και να ενισχύσει τις δομές της αδελφότητας των κατά τοπους Εκκλησιών. Το φαινόμενο της εθνικιστικής φυγοκεντρίσεως απομόνωσε τους κατά τόπους Εκκλησίες και αποτέλεσε άρνηση του θελήματος του Ιδρυτή της και της αποστολικής κληρονομίας της. Η διαβρωτική και επικίνδυνη αυτή οξείδωση της εκκλησιαστικής ζωής επιβάλλει τη φωταγώγηση του φρονήματος κλήρου και λαού, ώστε να αναζητηθεί ο «εν ετέρα μορφή» ομόδοξος και ετερόδοξος αδελφό μας, χωρίς Φαρισαϊκές υψηγορίες και μικρόψυχες προκαταλήψεις.

(more…)

Loading