ΠΩΣ Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΕ ΤΟ 1927 ΜΙΑ ΑΝΤΑΡΣΙΑ

ΠΩΣ Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΕ ΤΟ 1927 ΜΙΑ ΑΝΤΑΡΣΙΑ

 angel1

Ο Άγγελος, λεπτομέρεια της Αναστάσεως εκ της μονής Μιλέσεβας της Σερβίας. Νωπογραφία περί το 1235

    Το Ημερολογιακό ζήτημα εκλόνισε την ειρήνη στο Άγιον Όρος το 1927 και η περιστολή αυτής της ανταρσίας ήταν δύσκολη χωρίς πειθαρχικά μέτρα. Για να αντιμετωπιστεί αυτό το πρόβλημα και να αποκατασταθεί η «κοινωνία» των Αγιορείτικων θυσιαστηρίων με τον επίσκοπο και Πατριάρχη τους στάλθηκε ως πατριαρχικός Έξαρχος από το Φανάρι ο μητροπολίτης Μαρωνείας Άνθιμος Ε ο Σαρίδης που είχε μελετήσει μέ το ζήτημα αυτό. Οι ζηλωτές Αγιορείτες, με το αιτιολογικό ότι με την διόρθωση του Ιουλιανού Ημερολογίου συντελέστηκε «προδοσία της Ορθοδοξίας», αναστάτωναν όχι μόνον τον Άθωνα, αλλά μετέδιδαν και τους εξωφρενικούς λογισμούς τους και με όσους συνδέονταν στον κόσμο. Μόλις έμαθαν οι ζηλωτές την έλευση Πατριαρχικής Εξαρχίας στον Άθωνα προσπάθησαν να προκαλέσουν ένταση στις σχέσεις Αγιορειτών και Πατριαρχείου ότι δήθεν καταλυὀταν το «Αυτοδιοίκητο» του ιερού τόπου επειδή η Εξαρχία δεν προσκλήθηκε από την Ιερά Κοινότητα, ωσάν ο «Πρώτος» της Εκκλησίας να χρειάζεται πρόσκληση για να επιστατεί τη δικαιοδοσία του.

(more…)

Loading