Ένα θαυμαστό γεγονός προ πεντηκονταετίας στην Αγιά Σοφιά

Μνήμη της Τρίτης 25ης Ιουλίου 1967.

Ένα θαυμαστό γεγονός προ πεντηκονταετίας στην Αγιά Σοφιά.

 

           Η Εκκλησιαστική Ιστορία καταγράφεται από ιερές πράξεις αντίστοιχων γεγονότων που τα συνοδεύουν και όχι από αερολογίες αντιφρονούντων που βαττολογούν. Μία τέτοια πράξη συνέβη προ πεντηκονταετίας το απόγευμα της Τρίτης 25ης Ιουλίου 1967 στο περίπυστο κάποτε καθεδρικό ναό της Ανατολικής Χριστιανοσύνης την Αγιά Σοφιά. Ο πάπας Παύλος Στ΄, ὁ πρώτος πάπας που με πρωτοβουλία του επισκέπτεται τη δεύτερη χιλιετία της Εκκλησίας τη Νέα Ρώμη-Κωνσταντινούπολη, διότι εκεί μέχρι σήμερα καθεδρεύει ο ισοστάσιο Πατριάρχης της καθ' ημάς Ανατολής. Πριν μεταβεί στο Φανάρι ο Πάπας επισκέπτεται προσκυνηματικά τον μεταβληθέντα σε Μουσείο από το 1934 ναό της του Θεού Σοφίας, πανίερο ομφαλό του κλίματος της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας, στο οποίον διαδραματίστηκαν πλείστα σπουδαία ιστορικά συμβάντα, μερικά των οποίων παρέχουν τραγικές μνήμες.

(more…)

Loading